ќновлено
2012-02-22
12:22

‘≥зичний факультет

« в≥дкритт€м у „ерн≥вц€х ун≥верситету в 1875 р. у склад≥ ф≥лософського факультету почала д≥€ти кафедра ф≥зики, €ку очолював доктор јлоњз √андль. Ќауковц≥ кафедри проводили досл≥дженн€ в галуз≥ кристалограф≥њ, молекул€рноњ теор≥њ, оптики, метеоролог≥њ. « 1876 р. ф≥зичне в≥дд≥ленн€ ф≥лософського факультету почато працювати у склад≥ двох кафедр: експериментальноњ та теоретичноњ ф≥зики.  афедру теоретичноњ ф≥зики очолював доктор јнтон ¬асмут, а з 1891 р. - ќттокар “умл≥рц. Ќауков≥ публ≥кац≥њ ф≥зик≥в стосувалис€ сфери електрики та магнетизму, а також механ≥ки й теплообм≥ну.

¬ ос≥нньому семестр≥ 1911 р. в ун≥верситет≥ читав лекц≥њ видатний ф≥зик ≈двард √рюнайзен. « 1918 р. по 1940 р. на ф≥зичному в≥дд≥ленн≥ наукового факультету д≥€ло три кафедри: експериментальноњ, теоретичноњ та косм≥чноњ ф≥зики. Ќауковц≥ працювали над темою «ѕроцеси електричного розр€ду в газах». –оботи виконувалис€ п≥д кер≥вництвом колишнього доцента ѕетроградського ун≥верситету ≈. Ѕедереу. ” 30-х роках частина ф≥зик≥в працювала над проблемами спектроскоп≥њ. ƒе€кий час тут викладав ≥ проводив науково-осв≥тню д≥€льн≥сть в≥домий ф≥зик-теоретик, випускник „ерн≥вецького ун≥верситету, професор ¬ойцех –уб≥нович. ¬≥н у 1914 р. захистив дисертац≥ю з теор≥њ дифракц≥њ, де узагальнив прац≥ видатного ф≥зика ј. «оммерфельда, з €ким активно сп≥впрацював. ” повоЇнн≥ роки ¬. –уб≥нович зав≥дував кафедрою теоретичноњ ф≥зики ¬аршавського ун≥верситету ≥ був президентом јЌ ѕольщ≥. ”продовж 1920-1930 pp. в ун≥верситет≥ працювати уродженц≥ Ѕуковини, випускники, а п≥зн≥ше професори „ерн≥вецького ун≥верситету √ерберт ћайер, Ќ≥колаЇ —теллану, –аду √ригорович (п≥зн≥ше обраний в≥це-президентом јЌ –умун≥њ).

” 1940 р. з початком д≥€льност≥ „ерн≥вецького державного ун≥верситету було утворено ф≥зико-математичний факультет. ” 1940-1941 pp. тут працювали нин≥ в≥дом≥ в науц≥ вчен≥ академ≥ки ћ. ћ. Ѕоголюбов, ћ. ¬. ѕас≥чник. 1949 р. на факультет≥ в≥дкрито кафедри електронно-≥онних процес≥в та рентгеноструктурного анал≥зу. « 1947 р. почала д≥€ти асп≥рантура, а з 1954 р. - рада ≥з захисту кандидатських дисертац≥й. Ќауковц≥-ф≥зики вели тод≥ комплексн≥ досл≥дженн€ електричних, фотоелектричних властивостей та структури твердих т≥л. –оботу кафедр на початку 50-х рок≥в сконцентровано навколо проблеми ф≥зики нап≥впров≥дник≥в. ≤н≥ц≥атором цих досл≥джень у „ерн≥вц€х став академ≥к ¬. ™. Ћашкарьов, а кер≥вником комплексноњ теми - професор ј. √. —амойлович.

1968 р. в ун≥верситет≥ орган≥зовано ф≥зичний факультет. ¬агом≥ здобутки науковц≥в цього факультету спри€ли створенню електронноњ промисловост≥ в „ерн≥вц€х та рег≥он≥. ѕотужна матер≥ально-техн≥чна база та висококвал≥ф≥кован≥ науково-педагог≥чн≥ кадри факультету дали можлив≥сть в≥дкрити нов≥ кафедри: ф≥зичноњ електрон≥ки та м≥кроелектрон≥ки, ф≥зики твердого т≥ла, оптоелектрон≥ки, термоелектрики, рад≥отехн≥ки та ≈ќћ. ÷ю роботу очолили в≥дом≥ вчен≥:  . ƒ. “овстюк, ћ. ѕ. √авалешко, ¬. ћ. Ќ≥цович, ≤. ћ. –аренко, Ћ.≤. јнатичук, ћ. ƒ. –аранський, Ћ. ј.  ос€ченко, ћ. ¬. “кач. ѕ≥д кер≥вництвом члена-кореспондента јЌ ”крањни проф.  . ƒ. “овстюка та академ≥ка ЌјЌ ”крањни Ћ. ≤. јнатичука були в≥дкрит≥ „ерн≥вецьке в≥дд≥ленн€ ≤нституту проблем матер≥алознавства та ≤нститут термоелектрики ЌјЌ ”крањни в „ерн≥вц€х.

ѕершим деканом ф≥зичного факультету в 1968-1971 pp. був професор ћ. ѕ. √авалешко, в 1971-1974 pp. його очолював доцент Ѕ. ћ. ѕавлик. « 1974 р. до 2003 р. ним керував професор ћ. ƒ. –аранський, а з 2003 р. - проф. ≤. ¬. √уцул. ”с≥ вони зд≥йснили значну орган≥зац≥йну д≥€льн≥сть дл€ створенн€ ≥ зм≥цненн€ матер≥ально-техн≥чноњ та навчальноњ бази факультету. —в≥дченн€м вагомого внеску науковц≥в ф≥зичного факультету в розвиток фундаментальних досл≥джень Ї присудженн€ ƒержавних прем≥й в галуз≥ науки ≥ техн≥ки професорам  . ƒ. “овстюку, ≤. ћ. –аренку (1973), професору ћ. ƒ. –аранському ≥ доценту ≤. ћ. ‘одчуку (1994), та професору √одованюку ¬.ћ. (2009). ‘акультет пишаЇтьс€ своњми випускниками, €к≥ працювали чи працюють в ”крањн≥ та ≥нших крањнах св≥ту. —еред них - академ≥к ћ. “. Ўпак, професори ѕ. ћ “омчук, ƒ. ¬.  орбут€к, я. —. Ѕуджак, ћ. ¬.  урик, ≤. ¬. Ѕлонський,  ƒ. ћ. Ѕерча та ≥н.

 


¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЃёс@“№ЋёШ<chnu.edu.ua
 © 1999-2007 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.