Оновлено
2012-02-22
12:22

Фізичний факультет

З відкриттям у Чернівцях університету в 1875 р. у складі філософського факультету почала діяти кафедра фізики, яку очолював доктор Алоїз Гандль. Науковці кафедри проводили дослідження в галузі кристалографії, молекулярної теорії, оптики, метеорології. З 1876 р. фізичне відділення філософського факультету почато працювати у складі двох кафедр: експериментальної та теоретичної фізики. Кафедру теоретичної фізики очолював доктор Антон Васмут, а з 1891 р. - Оттокар Тумлірц. Наукові публікації фізиків стосувалися сфери електрики та магнетизму, а також механіки й теплообміну.

В осінньому семестрі 1911 р. в університеті читав лекції видатний фізик Едвард Грюнайзен. З 1918 р. по 1940 р. на фізичному відділенні наукового факультету діяло три кафедри: експериментальної, теоретичної та космічної фізики. Науковці працювали над темою «Процеси електричного розряду в газах». Роботи виконувалися під керівництвом колишнього доцента Петроградського університету Е. Бедереу. У 30-х роках частина фізиків працювала над проблемами спектроскопії. Деякий час тут викладав і проводив науково-освітню діяльність відомий фізик-теоретик, випускник Чернівецького університету, професор Войцех Рубінович. Він у 1914 р. захистив дисертацію з теорії дифракції, де узагальнив праці видатного фізика А. Зоммерфельда, з яким активно співпрацював. У повоєнні роки В. Рубінович завідував кафедрою теоретичної фізики Варшавського університету і був президентом АН Польщі. Упродовж 1920-1930 pp. в університеті працювати уродженці Буковини, випускники, а пізніше професори Чернівецького університету Герберт Майер, Ніколає Стеллану, Раду Григорович (пізніше обраний віце-президентом АН Румунії).

У 1940 р. з початком діяльності Чернівецького державного університету було утворено фізико-математичний факультет. У 1940-1941 pp. тут працювали нині відомі в науці вчені академіки М. М. Боголюбов, М. В. Пасічник. 1949 р. на факультеті відкрито кафедри електронно-іонних процесів та рентгеноструктурного аналізу. З 1947 р. почала діяти аспірантура, а з 1954 р. - рада із захисту кандидатських дисертацій. Науковці-фізики вели тоді комплексні дослідження електричних, фотоелектричних властивостей та структури твердих тіл. Роботу кафедр на початку 50-х років сконцентровано навколо проблеми фізики напівпровідників. Ініціатором цих досліджень у Чернівцях став академік В. Є. Лашкарьов, а керівником комплексної теми - професор А. Г. Самойлович.

1968 р. в університеті організовано фізичний факультет. Вагомі здобутки науковців цього факультету сприяли створенню електронної промисловості в Чернівцях та регіоні. Потужна матеріально-технічна база та висококваліфіковані науково-педагогічні кадри факультету дали можливість відкрити нові кафедри: фізичної електроніки та мікроелектроніки, фізики твердого тіла, оптоелектроніки, термоелектрики, радіотехніки та ЕОМ. Цю роботу очолили відомі вчені: К. Д. Товстюк, М. П. Гавалешко, В. М. Ніцович, І. М. Раренко, Л.І. Анатичук, М. Д. Раранський, Л. А. Косяченко, М. В. Ткач. Під керівництвом члена-кореспондента АН України проф. К. Д. Товстюка та академіка НАН України Л. І. Анатичука були відкриті Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства та Інститут термоелектрики НАН України в Чернівцях.

Першим деканом фізичного факультету в 1968-1971 pp. був професор М. П. Гавалешко, в 1971-1974 pp. його очолював доцент Б. М. Павлик. З 1974 р. до 2003 р. ним керував професор М. Д. Раранський, а з 2003 р. - проф. І. В. Гуцул. Усі вони здійснили значну організаційну діяльність для створення і зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази факультету. Свідченням вагомого внеску науковців фізичного факультету в розвиток фундаментальних досліджень є присудження Державних премій в галузі науки і техніки професорам К. Д. Товстюку, І. М. Раренку (1973), професору М. Д. Раранському і доценту І. М. Фодчуку (1994), та професору Годованюку В.М. (2009). Факультет пишається своїми випускниками, які працювали чи працюють в Україні та інших країнах світу. Серед них - академік М. Т. Шпак, професори П. М Томчук, Д. В. Корбутяк, Я. С. Буджак, М. В. Курик, І. В. Блонський,  Д. М. Берча та ін.

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterъW_Е@йvyюchnu.edu.ua
 © 1999-2007 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.